Các bạn có thể dùng một trong hai câu lệnh dưới đây để có thể fix nhanh lỗi trên:

				
					git config --global http.sslverify "false"
git config http.sslVerify false
				
			

Hi vọng bài viết này có thể giúp ích bạn sửa nhanh được lỗi trên, nhanh chóng kết nối tới link gitlab của mình.

Bài viết Update CA sẽ được cập nhật sớm dành cho các hệ điều hành muốn kết nối với các máy chủ sử dụng Let’s Encrypt certificates mới:

  • CentOS and RHEL 7 or lower
  • Amazon Linux and Amazon Linux 2
  • Ubuntu 16.04 or lower
  • Debian 8 or lower

See you soon!

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x